גיליון 31 - קיץ 2022

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת "שלוש הלוחמות" של סין?

דורון פלדמן, בית-הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל-אביב

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת "שלוש הלוחמות" של סין? 

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו"ם ותמיכה מדינית - המקרה של ישראל ומדינות אפריקה

ד"ר ירון סלמן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, קמפוס אילת, אוניברסיטת בן-גוריון

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו"ם ותמיכה מדינית - המקרה של ישראל ומדינות אפריקה