דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו"ם ותמיכה מדינית - המקרה של ישראל ומדינות אפריקה

ד"ר ירון סלמן, התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים, קמפוס אילת, אוניברסיטת בן-גוריון

דיפלומטיה, דפוסי הצבעה באו"ם ותמיכה מדינית - המקרה של ישראל ומדינות אפריקה