נשיא ישראל כנשיא עם ישראל: ביקור הנשיא זלמן שזר בברזיל ביולי 1966 ויחסי ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית

יונתן גרוסמן / המחלקה ליחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית

נשיא ישראל כנשיא עם ישראל: ביקור הנשיא זלמן שזר בברזיל ביולי 1966 ויחסי ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית

גיליון 30 | 2021 | מכיתת הסמינר לארכיון: פרקים בהיסטוריה של מדיניות החוץ הישראלית

מאמר זה מתאר את הרקע לביקור הנשיא זלמן שזר ורעייתו רחל בברזיל בקיץ 1966, ודן במשמעותו בהקשר של מערכת היחסים המשולשת שבין ישראל, ברזיל והתפוצה היהודית בברזיל.

הביקור לא הניב לישראל הישגים מדיניים יוצאי דופן. ואולם, לאור מדיניותה המאוזנת של ברזיל בכל הנוגע לסכסוך הערבי-ישראלי, ניתן לראות בעצם קיומו של הביקור – ובייחוד בהיעדר ביקור מקביל בברזיל של אישיות בכירה ממדינות ערב – נקודה לזכות הישראלים. מנקודת המבט של ישראל נועד מסעו של שזר בדרום אמריקה בראש וראשונה לגייס את חברי התפוצה היהודית במדינות אלה, ליצור חיבור רגשי בינם לבין ישראל ולחזק את תמיכתם בה. משימות אלה הוכתרו בהצלחה: חלקים נרחבים של התפוצה היהודית בברזיל העניקו לשזר קבלת פנים נלהבת והכריזו בראש חוצות על תמיכתם בישראל. ראשי הקהילה היהודית המאורגנת במדינה ועסקני הקהילה ביקשו אף הם לנצל את ביקור שזר לצורכיהם. במעשיהם ובהצהרותיהם בעת הביקור התאמצו אותם חברים בולטים ומחויבים של התפוצה היהודית להראות כי הם אזרחים נאמנים של ברזיל המשולבים בה, וכי אינם מתכוונים לנטוש אותה לטובת ישראל. עם זאת, הם מינפו את היוקרה שממשלת ברזיל העניקה לביקור על מנת להציג את נאמנותם לישראל באור חיובי ולגיטימי, וכדי להציג את עצמם כחוליה מקשרת המסוגלת לסייע לפיתוח היחסים הטובים בין שתי המדינות.