קול קורא

קול קורא

כתב העת 'פוליטיקה' מזמין חוקרות וחוקרים להגיש מאמרים שלמים כמו גם הצעות לגיליונות מיוחדים בתחומי דעת הקשורים לפוליטיקה ישראלית והשוואתית, יחסים בינלאומיים, כלכלה פוליטית, סוציולוגיה פוליטית, מחשבה מדינית ומנהל ומדיניות ציבורית.

'פוליטיקה' הוא כתב עת שפיט היוצא לאור (מאז 1998) פעמיים בשנה בחסות המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דייוויס באוניברסיטה העברית, ומשמש אכסניה לדיון מחקרי פוליטי חדשני עבור חוקרים/ות ותיקים/ות וחדשים/ות.

את ההצעות/מאמרים יש לשלוח (בהתאם להנחיות המופיעות כאןלכתובת המייל: politika@mail.huji.ac.il