עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת "שלוש הלוחמות" של סין?

דורון פלדמן, בית-הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, אוניברסיטת תל-אביב

עוצמתה הרכה של טייוואן במשבר הקורונה: אמצעי נגד לדוקטרינת "שלוש הלוחמות" של סין?